Kulturnyheter

Norges Fotoalbum 1940 – 1949

Et flott tiltak! Med denne serien vil Font forlag dokumentere en god del av vår nyere historie slik vi kjenner den, tildels også i så nær tid for alle de av oss som i hvert fall har opplevd den. Historiedokumentasjon med hovedsakelig vekt på bilder er en glimrende ide. Bilder kan ofte si mer enn ord og jo mer vi nærmer oss vår egen tid er det bilder vi alle kjenner igjen og kan assosiere med. Gjenkjenneligheten er stor. Slik blir vi trukket inn i historien, den angår oss, den er en del av oss.

Årene 1940-50 omfatter okkupasjon og verdenskrig men også gjenopppbygging og optimisme. Okkupasjonen har brennemerket oss for alltid. Det var nesten ikke noe land som i andel av befolkningen hadde større antall overløpere og forrædere en oss. Vi opplevde til og med at navnet på vår fremste naziforræder siden her gått inn i det internasjonal språket som ensbetydende med landsforræder. Så ble rettsoppgjøret fra 1945 og utover svært omfattende.

Norges Fotoalbum 1940 – 1949. Med tekster av Alf R, Jacobsen, Knut Olav Åmås, Hege Ulstein, Terje Svabø, Hege Duckert, Einar Lie, Karianne Bjellås Gilje, Atle Nielsen og Ken Opprann, Font Forlag 2018.

Men det var heller ikke noen av de små landene som ble overfalt av de tyske nazistene i 1940 som kunne vis til så resolutt og innbitt motstand som Norge. Det startet i Drøbak-sundet niende april, og fortsatt i fem år. «Look to Norway» sa USAs president Roosevelt. Filmer ble laget (Casablanca med Ingrid Bergmann som norsk motstandskvinne i hovedrollen) og Steinbeck skrev bøker med norsk motstandskamp som bakteppe.

Omslagsbildet viser en scene fra Karl Johans gate i Oslo en av forsommerdagene i 1945. Gleden var stor og jubelen kunne slippes løs. Glede er også det som preger årene etter 1945.

De innledet det vi kaller Gerhardsen-epoken i norsk historie og i noen år sto landet på egne ben før vi gradvis ble trukket inn i og kvelt av fangarmene til den amerikanske kulturen – og pengemakten, med endelig knefall for «markedet» mange år seinere. Det er rart i dag å lese hva denne epokens fremste menn, Gerhardsen, Bratteli og Brofoss, sa den gangen, eksempelvis at det var sterkt umoralsk at noen skulle tjene penger på andres bolignød. Det var en tid med optimisme, selv med brune og grå rasjoneringsmerker på sukker og mel. Men framfor alt med bygging og gjenreising. Og planøkonomi etter tradisjonell sosialistisk modell.

Jeg er av dem som fortsatt har levende minner fra disse årene. Det som står sterkest i et barnesinn er foruten rasjoneringskortene de enorme mengdene av våt leire som bulldozerne veltet opp på jordene og den omfattende og bråkete byggevirksomheten i Groruddalen. I dette fotoalbumet er det så enormt mye som kan kalle på assosiasjoner og gjenkjenning.

Et utrolig rikt minneabum. Vi gleder oss til det som  kommer!

Sjekk også

1989

I andre del av det forrige århundret er det særlig to år som for ettertiden …

Jan Guillou begynner dels å kjede oss på vei mot årtusenskiftet

I sin niende bok om det forrige århundret og sin morsfamilie fra Bergenskanten har Jan …