Kulturnyheter

I Kirsten Flagstads verden

Isa Katharine Gericke har med denne plata forsøkt å gi oss et slags gjensyn med vår store sangerinne Kirsten Flagstad, kåret som det forrige århundrets største kvinnestemme. Hun bringer oss noen av sangene som Flagstad var spesielt knyttet til og som hun kunne framføre på konserter og mindre sammenkomster. I tillegg spiller Bengt Forsberg en transkripsjon av Liszt over Isoldes Liebestod av Wagner, kanskje Kirsten Flagstads største operarolle.

Budbærersken, sanger av Alf Hurum, Hjalmar Borgstrøm, Knut Håkanson, Øistein Sommerfeldt, Arne Dørumsgaards, Sigurd Lie, Sverre Jordan, Franz Liszt: Transcription of Wagner’s Isoldes Liebestod, Isa Katharine Gericke – sopran, Bengt Forsberg – klaver, LAWO LWC 1120 2017

Gericke, foto: Kulturspeilet

Det er jo ikke Kirsten Flagstad vi hører men vi bringes likevel inn i den verden hun likte å være i så sant hun ikke sto på de største operascenene. Jeg må si at dette er vellykket all den stund jeg merket at det er atmosfære i disse sangene og ikke minst i hvordan de blir framført.

Fra de første sangene til Alf Hurum ble jeg båret av gårde på en sangglede som lot meg bringe inn i en verden jeg mer enn gjerne frydes ved. Så absolutt!

Sjekk også

Brynjar Hoff

Dette er litt av et kjempeløft, en utgivelse av en boks med ni CD’er, alle …

Spektakulær musikk fra Oslo-filharmonien

Petrenko vil avslutte sin tid som sjefsdirigent i Oslo med å spille inn verk av …