Finn Arnessons saga

Dette er en fortelling, ikke en «malmtung» saga. Eikill sklir godt unna Snorres tungvindte skrivekunst og milelange slekstavler.

Og bra er det. For det viser at sagaer fra fortiden godt kan gjenfortelles for oss uten de besværligheter som islendingen utstyrte dem med. Eikill har en grei og overslktlig fortellermåte og bevarer en svært troverdig ramme.

Edvard Eikill: Malmen og sverdet. Finn Arnessons saga Svein Sandnes bokforlag 2019. 222 s.

Tegning: Finn Arnesson setter spydodden mot brystet til Tore Hund, tegning: Gerhard Munthe

Finn Arnesson var en stormann og høvding fra Trøndelag rundt tusenårskiftet. Under kongene Olav Haraldsson den hellige og Magnus den gode var han lendmann på Østråt. Overfor den senere konge, Olav Haraldssons halvbror Harald Hardråde gikk det mindre bra og Finn Arnesson gikk imot ham.

Fortellingen eller sagaen følger Finn Arnessons begivenhetsrike liv under tre konger fram til sin død.

Hvorfor har en sagaskikkelse interesse for vår tid? Jo, fordi den viser at mye av maktspillet i sagaens Norge ikke var så ulikt det vi finner i dag, Her var det snakk om allianser, giftermål for å bygge og forsterke disse alliansene og hvordan makt skal utøves. Vi kan bare ta en titt på dagens norske regjering med dens omland av statssekretærer og rådgivere for å se at mye ikke har forandret seg på tusen år. Men ikke minst dreier det seg om respekten for folk og hvordan behandle de vanlige menn og kvinner. Her skiller de tre kongene seg ut fra hverandre som tilnavnene tilsier.

Norge sto ved begynnelsen av det nye årtusendet med foten på vei inn i middelalderen og var i ferd med å bygge opp det mektige Norges-veldet. Kristendommen var innført etter slaget på Stiklestad.

Edvard Eikill er tannlegen som i sine pensjonistår studerte norrønt språk og har stått for en rekke oversettelser. Blandt disse er utvilsomt Flatøyboka den største og viktigste.

 

Sjekk også

En fantastisk og besnærende krimbok!

Det artige ved denne boka er at her lar Håkan Nesser de to krim-etterforskerne Van …

Stor diktning

Denne boka er rett og slett et eventyr i vår bokverden. Den handler om en …