Kulturnyheter

Syria

Tragedien Syria berører oss alle. Bendik Sørvig lar oss i denne boka følge et knippe personer som sto fram da revolusjonen brøt ut i 2011 og hva som skjedde med dem i årene som fulgte.

I dette blir vi kjent med hva som har funnet sted i Syria fram til i dag. Bokas undertittel ‘Den tapte revolusjon’ er dekkende i så måte.

Bendik Sørvig: Syria, den tapte revolusjon. Forlaget Manifest 2017, 250 s.

Denne utgivelsen er nyttig fordi den gi det gir oss kunnskap og innsikt i først og fremst hvordan et land i den tredje verden kan bli ødelagt og revet i filler og mennesker utsettes for de mest utenkelige lidelsene.

Det er en konflikt som pågår den dag i dag. Først og fremst blir vi berørt av hvilken tragedie de mektige nasjonenes inngripen fører til, i første rekke USA og Russland. Men også ikke minst Syrias naboer, Iran, Saudi-Arabia og Tyrkia med sin rivalisering og maktbehov. Vi forferdes over Assad-regimets grusomheter, likeså de muslimske fundamentalistene i IS.

Flyktningene har veltet inn over Europa i tildels store bølger og forårsaket store forviklinger i enkelte land. Også her hjemme skaper det strid.

Syria er som land i dag fullstendig revet fra hverandre. Som stat eksisterer det ikke og det er utenkelig at Assad-regimet eller noen av opprørsgruppene kan være i stand til å etablere noe levedyktig styring av landet.

Denne boka stadfester derfor den bitre realiteten.

Sjekk også

Kjøss meg i ræva

– Kjøss meg i ræva, sa Dag Solstad. Med et kraftuttrykk og en eksplosjon som …

Haddy Njies dagbok

Hun er utdannet journalist og kjent som poparttist, programleder og skuespiller. I tillegg er hun …