Kulturnyheter

Tag Archives: Kommentarer

Opera-saken: Tobbens visjoner

  I Jaglands hus har alle enerom. Men ingen får høre opera. Dette paradoksale faktum står i skarp relieff til vår nasjonale operainstitusjons korte historie. For det var rørsla – arbeiderbevegelsen – som i sin tid bar fram operatanken i Norge helt fram til å materialisere seg i en egen nasjonalopera med fast tilholdsted. Den gangen var det Werna Gerhardsen …

Les mer »