Kulturnyheter

Hva hadde jeg vært uten slagene og fengslet?

Hva hadde jeg vært uten slagene og fengslet? spør den kinesiske kunstneren Al Weiwei i The Guardian i dag.

Han mener at det han opplevde i hjemlandet av hyling, fengsel og slag har vært med på å forme han som kunstner og gitt grobunn for det engasjementet han i dag føler.

Al Weiwei har i særlig grad viet mye av kunsten sin til å tale flyktningens sak de siste årene. Hen er en av samtidskunstens fremste navn og designet i sin tid det såkalte «fugleredet», olympiastadionen i Peking til de olympiske leker. Men han har også opplevd harde forfølgelser fra de kinesiske myndighetenes side og bor i dag i ‘frivillig’ eksil i Berlin.

Særlig har han snakket om den friheten man finner på internett og at den ikke lar seg stoppe. Friheten vil seire til slutt, sier han. I fjor tok han opphold på den greske øya Lesbos og lot seg avbilde som en druknet flykning på stranda. Dette i protest mot danske Folketingets avgjørelse om å frata flyktninger smykker og penger.

Sjekk også

Lise Davidsen i Bayreuth

I dag debuterer den norske sangerinnen Lise Davidsen i Bayreuth i rollen som Elisabeth i …

En hårsbredd fra fascismen

Den indiske forfatteren Salman Rushdie hevder et USA nå befinner seg et steg nærmere fascismen. …